Eerolanpalstat
 
Asemakaavan havainnekuva
Arkkitehtitoimisto Timo Takala
 
Helsingfors stad söker byggare för Eerola koloniträdgård

Stuglotterna i en ny koloniträdgård på Eerola I Vichtis erbjuds huvudsakligen helsingforsare för rekreationsbruk. Området är beläget nära Salmi friluftsområde, ca 36 kilometer från Helsingfors centrum. Det ägs av Helsingfors stad.

Staden söker genom ett öppet förfarande en byggare som förbinder sig att planera och bygga hela Eerola koloniträdgård, som omfattar ca 25 hektar. Stadsstyrelsen fattade beslut i saken 3.4.2017 och bemyndigade då fastighetsnämnden att godkänna ansökningsanvisningar för ett senare anmälnings- och förhandlingsförfarande.

Staden har utarbetat en översiktsplan för de tekniska lösningarna i koloniträdgården. Planen omfattar bl.a. vatten och avlopp, dränerings- och dagvattensystem, vägar och parkeringsplatser, grundläggning, utomhusbelysning, elnät och annan teknisk försörjning.

På åker- och skogslotterna i Eerola koloniträdgård kan byggas 112 små fritidsstugor med uthus. Stugorna blir på minst 35 kvadratmeter, kan användas året runt och får också kommunalt vatten och avlopp.

En detaljerad områdesplan för koloniträdgården finns här.


Frågan om byggande av en koloniträdgård och stugor utredd

En översiktsplan för de tekniska lösningarna i koloniträdgården har utarbetats. Beräknade kvantiteter och kostnader ingår i planen.

En pris- och kvalitetstävling för fritidsstugor i området har arrangerats, och tävlingen är nu avgjord.

 

Klicka på kartan